Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

Dia:
Divendres, 28 d'octubre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió

 • 2

  Compareixença de Lluïsa Lázaro, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona en representació de la Unió Catalana d'Hospitals, davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-00778/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 3

  Composició de la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 406-00002/13)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari