Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

Dia:
Divendres, 23 de setembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-00714/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director del Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-00715/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-00716/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de la directora de l'Institut Català de la Salut davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-00717/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-00718/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (Tram. 357-00719/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

  Compareixença.