Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

Dia:
Dimarts, 26 de juliol de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport al sector ramader i a la indústria càrnia davant els atacs del ministre de Consum (Tram. 250-00441/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 39; esmenes: BOPC, 256, 13)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures de suport a les explotacions agrícoles (Tram. 250-00595/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 291, 45)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos afectats per la tempesta del setembre del 2021 a la Terra Alta (Tram. 250-00599/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 291, 49)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a la modernització de les assegurances agràries (Tram. 250-00631/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 13)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Salvem la Pagesia davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre els efectes de les glaçades de l'abril del 2022 (Tram. 356-00671/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació del sector oví i cabrum (Tram. 356-00754/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comunitat de Regants de l'Aldea-Camarles davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació dels agricultors de la Comunitat de Regants (Tram. 356-00755/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Josep Esquerda, president de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació del subministrament d'aigua potable als municipis d'aquesta mancomunitat (Tram. 356-00757/13)

  Salvador Vergés i Tejero, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Xesca Abelló, representant d'Unió de Pagesos, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el Pla director urbanístic de l'Alt Camp (Tram. 356-00771/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Agricultura i Ramaderia davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el Pla de ramaderia extensiva (Tram. 356-00785/13)

  Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Salvador Vergés i Tejero, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Gerard Cardona, en representació de l'Associació Pallaresa de Ramaders d'Oví, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà (Tram. 356-00786/13)

  Salvador Vergés i Tejero, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Maite Puy Torruella, en representació de l'Associació Pallaresa de Ramaders d'Oví, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà (Tram. 356-00787/13)

  Salvador Vergés i Tejero, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.