Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

Dia:
Divendres, 12 de novembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (Tram. 200-00003/13)

    Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

    Compareixença del Govern per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en depenen (art. 131.4 RPC).

    (Text presentat: BOPC, 152, 3)