Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

Dia:
Dimarts, 26 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general d'Agricultura i Ramaderia davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre el nou decret d'ordenació ramadera (Tram. 357-00024/13)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'associació de propietaris de la zona d'especial protecció per als ocells Secans de Balaguer davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre qüestions relacionades amb la zona de reg del canal Algerri-Balaguer i la zona d'especial protecció per als ocells de Balaguer (Tram. 357-00025/13)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Agrupació de Defensa Sanitària Bovicat davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la seva activitat i sobre la situació actual del sector (Tram. 356-00185/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació dels canals de reg de l'Urgell (Tram. 356-00223/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el despoblament rural (Tram. 250-00188/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 57)