Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

Dia:
Dimarts, 27 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Agricultura i Ramaderia davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el nou decret d'ordenació ramadera (Tram. 356-00091/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació de propietaris de la zona d'especial protecció per als ocells Secans de Balaguer davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre qüestions relacionades amb la zona de reg del canal Algerri-Balaguer i la zona d'especial protecció per als ocells de Balaguer (Tram. 356-00093/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 356-00109/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 356-00110/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 356-00111/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 356-00112/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya (Tram. 250-00035/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 35; esmenes: BOPC, 89, 13)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció dels productes dels diferents sectors i zones agràries (Tram. 250-00036/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 36; esmenes: BOPC, 89, 14)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita (Tram. 250-00051/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 30, 25; esmenes: BOPC, 89, 15)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció del llentiscle (Tram. 250-00060/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mónica Ríos García, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 30, 36; esmenes: BOPC, 89, 15)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'un pacte contra la crisi de preus del sector agroalimentari (Tram. 250-00063/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 30, 39; esmenes: BOPC, 89, 16)