Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 7 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió de Drets Socials per a exposar el seu punt de vista sobre la Proposició de llei del tercer sector i els aspectes que cal tenir en compte en la tramitació (Tram. 357-00940/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició de llei del tercer sector (Tram. 357-00949/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Víctor Galmés, director de Dincat, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició de llei del tercer sector (Tram. 357-00950/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Gerard Esteva i Viladecans, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, davant la Comissió de Drets Socials per a explicar la vinculació de les entitats esportives amb el món de l'associacionisme i la tasca que desenvolupen (Tram. 357-00941/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública per a la gent gran a la Seu d'Urgell (Tram. 250-00911/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 457, 112; esmenes: BOPC, 520, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els centres de servei d'atenció integral en l'àmbit rural (Tram. 250-00922/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; David Saldoni i de Tena, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Feliu Moragues, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 464, 22; esmenes: BOPC, 520, 12)

 • 7

  Proposició de llei de la gent gran (Tram. 202-00054/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 457, 44)