Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 21 de setembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la necessitat d'incrementar la inversió en les llistes d'espera de la dependència i la presentació d'un pla de xoc emergent (Tram. 250-00542/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 7)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la senyalització dels espais públics amb pictogrames per a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00543/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 271, 9; esmenes: BOPC, 299, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre una major inversió als recursos assistencials i habitacionals de la gent gran de Badia del Vallès a petició de l'entitat Progeriatrico Badia (Tram. 250-00574/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 102; esmenes: BOPC, 326, 25)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la regeneració urbanística de la Mariola, a Lleida (Tram. 250-00663/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 40; esmenes: BOPC, 369, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre uns habitatges socials de l'Incasòl a Manlleu (Tram. 250-00672/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 332, 9; esmenes: BOPC, 369, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les donacions per a l'adquisició d'aliments destinats a les persones en situació d'exclusió social (Tram. 250-00673/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 332, 10; esmenes: BOPC, 369, 32)