Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 14 de setembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

  • 1.1

   Proposta d'audiència en ponència de Daniel Raventós, president de la Xarxa Renda Bàsica, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01030/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en ponència de Judit Font, sociòloga, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01031/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en ponència de Jordi Arcarons Bullich, professor d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01032/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01033/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01034/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01035/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la federació Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01036/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01037/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01038/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01039/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audiència en ponència de Sonia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01040/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audiència en ponència de José Antonio Noguera, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director del Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01041/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audiència en ponència de Manuel Aguilar Hendrickson, professor de l'Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01042/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audiència en ponència de Joseba Zalakain, director de SIIS Centre de Documentació i Estudis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01043/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audiència en ponència de Lluís Torrens, director d'Innovació Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01044/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01045/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01046/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audiència en ponència del director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01047/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la federació Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01048/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01049/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01050/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Síndic de Greuges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01051/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audiència en ponència d'Enriqueta Durán Cordero, secretària de Política Social de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01052/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01053/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Dincat amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01054/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audiència en ponència del director general de Prestacions Socials amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01055/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audiència en ponència de la subdirectora general de Renda Garantida de Ciutadania amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01056/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audiència en ponència del director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01057/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audiència en ponència del subdirector general de Polítiques Actives d'Ocupació amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01058/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audiència en ponència de la subdirectora general de Recursos Humans, Organització i Qualitat amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01059/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audiència en ponència del director general de Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01060/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01061/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audiència en ponència de Saida Ehliluch El Antit, representant de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01064/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audiència en ponència d'Enriqueta Duran Cordero, representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01065/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audiència en ponència de Sílvia Miró Martí, representant de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01066/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audiència en ponència de Mireia Recio Ortega, representant de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01067/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audiència en ponència d'Enric Morist i Güell, representant de Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01068/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audiència en ponència de Francesc Roig Queralt, representant de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01069/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audiència en ponència de Sira Vilardell Canal, representant de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01070/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audiència en ponència de Francina Alsina Canudas, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01071/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audiència en ponència de Mercè Civit Illa, vicedegana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01072/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01073/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01074/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Lanaspa Gatnau, director d'UNICEF Comitè Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01075/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.45

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Pérez Francés, director de Save The Children Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01076/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.46

   Proposta d'audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, representant de la Fundació Hàbitat3, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01077/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.47

   Proposta d'audiència en ponència de José García Montalvo, economista especialitzat en l'anàlisi econòmica de les polítiques públiques d'habitatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01078/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.48

   Proposta d'audiència en ponència de Sergio Nasarre Aznar, membre de la càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01079/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.49

   Proposta d'audiència en ponència d'Agustí Jover Armengo, consultor d'economia urbana i habitatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01080/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.50

   Proposta d'audiència en ponència d'Oriol Amat Salas, rector de la Universitat Pompeu Fabra i catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01081/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.51

   Proposta d'audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01082/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.52

   Proposta d'audiència en ponència de Sergi Raventós, cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01083/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.53

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell Nacional de Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01084/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.54

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01085/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.55

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de SOS Racisme amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01086/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.56

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01087/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.57

   Proposta d'audiència en ponència d'Urgell Escribà Trota, directora d'Integra Pirineus, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01088/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.58

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01089/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.59

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01090/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.60

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01091/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.61

   Proposta d'audiència en ponència d'Albert Carreras, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01092/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.62

   Proposta d'audiència en ponència d'Emilia Macho i Pérez, subdirectora general de la Renda Garantida de Ciutadania, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01093/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.63

   Proposta d'audiència en ponència d'Elisenda Xifre Camps, presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 352-01094/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 202-00006/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Nomenament, si escau, de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 63, 19)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Centre de Dia Els Cirerers, de Sant Joan Despí (Tram. 250-00515/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 31; esmenes: BOPC, 299, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'expedició i renovació del títol de família nombrosa (Tram. 250-00541/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 50)

 • 5

  Compareixença d'una representació de les entitats Viver de Bell-lloc, Afadis Baix Montseny, Fundació Acció Baix Montseny, Grupdem i Apindep Ronçana davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació de les persones en risc d'exclusió sociolaboral i les propostes per a millorar-ne la inclusió (Tram. 357-00487/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Vallès Oriental davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la situació de les persones en risc d'exclusió sociolaboral i les mesures per a millorar-ne la inclusió (Tram. 356-00831/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Bartomeu Compte Masmitjà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; David Saldoni i de Tena, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Fundació Vallès Oriental davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació de les persones en risc d'exclusió sociolaboral i les mesures per a millorar-ne la inclusió (Tram. 357-00738/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.