Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 27 de juliol de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Fundació Pere Mitjans davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació de l'entitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat (Tram. 357-00486/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre un tracte digne i una atenció adequada a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 250-00506/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 254, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la discapacitat per a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 250-00507/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 21; esmenes: BOPC, 299, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els mecanismes d'inspecció dels recursos residencials (Tram. 250-00520/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 259, 22; esmenes: BOPC, 299, 8)