Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 15 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia a Sant Pere de Ribes (Tram. 250-00409/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 187, 20; esmenes: BOPC, 233, 18)

 • 2

  Compareixença d'Isabel Montoya Lahoz, representant de la Plataforma de Famílies Monoparentals de Catalunya, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la tasca de la Plataforma i la situació del sector social que representa (Tram. 357-00210/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre l'afectació de la bretxa digital en la gent gran (Tram. 357-00212/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.