Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 1 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundación Romper Barreras davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la tecnologia de suport i la situació de les persones amb dependència greu (Tram. 356-00672/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del fiscal superior de Catalunya davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00693/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Bermúdez, responsable del programa d'habitatge compartit de Sant Joan de Déu Serveis Socials-Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00694/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Arturo Coego, director general de Provivienda i representant de Feantsa a Espanya, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00695/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Marta Llobet Estany, doctora en sociologia per la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00696/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Agustí Martínez Insa, persona que ha viscut en situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00697/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Carles Olesti, participant en el programa d'habitatge individual, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00698/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Estebana Ortiz Villadiego, persona que ha viscut en situació de sensellarisme, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00699/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Mireia Sobregues, persona atesa al Centre Residencial d'Inclusió La Llavor, de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 356-00700/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre la prestació econòmica i l'ajuda domiciliària sol·licitada pels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica al Departament de Drets Socials (Tram. 250-00340/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 133, 29)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un equipament residencial i centre de dia de titularitat pública a Sabadell (Tram. 250-00346/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 138, 6; esmenes: BOPC, 173, 12)

 • 12

  Proposta de resolució sobre una major inversió en recursos relatius a l'habitatge i assistencials per a la gent gran a Badia del Vallès (Tram. 250-00365/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 157, 20; esmenes: BOPC, 215, 19)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública en un solar municipal de Lleida (Tram. 250-00405/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 178, 35)