Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 19 de gener de 2022
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sergi Raventós Panyella, cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre aquest pla (Tram. 357-00061/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Laura Pérez Castaño, vicepresidenta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la situació del Consorci (Tram. 356-00312/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Isabel Montoya Lahoz, representant de la Plataforma de Famílies Monoparentals de Catalunya, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la tasca de la Plataforma i la situació del sector social que representa (Tram. 356-00328/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Inclusió Social davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti el Pla territorial sectorial d'habitatge (Tram. 356-00329/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre l'afectació de la bretxa digital en la gent gran (Tram. 356-00340/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'una línia d'ajuts per a la rehabilitació i el manteniment dels habitatges del barri de Torre Baró, de Barcelona (Tram. 250-00039/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 39; esmenes: BOPC, 79, 67)