Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 27 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 354-00059/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci (Tram. 356-00260/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els procediments d'adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 356-00282/13)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci (Tram. 356-00261/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els procediments d'adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 356-00281/13)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Ramón Lamiel Villaró, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci (Tram. 356-00262/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els procediments d'adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 356-00280/13)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Neus Munté Fernández, exconsellera de Benestar Social i Famílies i expresidenta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci (Tram. 356-00263/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la soledat no desitjada i el dret a l'acompanyament efectiu (Tram. 356-00273/13)

  Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Bartomeu Compte Masmitjà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l'associacionisme (Tram. 250-00176/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 39; esmenes: BOPC, 110, 28)

 • 11

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada (Tram. 250-00177/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 39; esmenes: BOPC, 110, 28)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026 (Tram. 250-00178/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 41; esmenes: BOPC, 110, 29)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d'espera en dependència (Tram. 250-00179/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 42; esmenes: BOPC, 110, 29)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la perspectiva de família en les polítiques públiques (Tram. 250-00190/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 61)