Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 28 de juliol de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional

  • 1.1

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00261/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Sindicat de Llogateres amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00262/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Comissió d'Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00263/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audičncia en comissió de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de Primera Instŕncia núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00264/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Grup d'Habitatge i Salut de l'Agčncia de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00265/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Grup Emancipació, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00266/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audičncia en comissió de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00267/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'entitat Habitat International Coalition amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00268/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audičncia en comissió de Jčssica Casals, portaveu de les famílies afectades per l'anul·lació del Decret llei 17/2019, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00269/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audičncia en comissió de representants del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energčtica i l'Observatori DESC, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00270/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audičncia en comissió de la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00271/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audičncia en comissió de l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, consellera de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona i presidenta de l'ens Habitatge Metrňpolis Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00272/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'una família afectada per l'anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00273/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audičncia en pončncia de la presidenta o del responsable en matčria d'habitatge de la Taula del Tercer Sector amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00274/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audičncia en pončncia del portaveu del Sindicat de Llogateres amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00275/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audičncia en pončncia de la presidenta o d'una representació de la Comissió d'Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00276/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audičncia en pončncia de Guillem Soler Solé, jutge de Primera Instŕncia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00277/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audičncia en pončncia de la presidenta o del Grup d'Habitatge i Salut de l'Agčncia de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00278/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audičncia en pončncia del president o del responsable d'Emancipació del Consell Nacional de la Joventut amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00279/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audičncia en pončncia de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00280/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Habitat International Coalition amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00281/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergčncia en l'ŕmbit de l'habitatge i la pobresa energčtica, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00282/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Bosch Meda, redactor del Pla territorial sectorial d'habitatge i cap de servei d'Habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00283/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Ajuntament de Salt amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00284/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carme Trilla Bellart, ex secretŕria d'Habitatge i presidenta de l'Observatori de l'Habitatge i de la Fundació Hŕbitat-3, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00285/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audičncia en pončncia de Vicente Pérez Daudí, catedrŕtic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00286/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Manuel Abril Campoy, professor titular de dret civil de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00287/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00288/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00289/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliŕria amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00290/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00291/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00292/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'observatori DESC amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00293/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Agustí Jover Armengol, economista especialista en anŕlisi del mercat immobiliari, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00294/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sergio Nasarre, catedrŕtic d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00295/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Sorolla, director de Relacions Institucionals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00296/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Clos i Matheu, president de l'Associació de Propietaris d'Habitatges de Lloguer (Asval), amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00297/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sergio Nasarre Aznar, director de la Cŕtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00298/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carme Trilla Bellart, presidenta de la Fundació Hŕbitat-3 i presidenta de l'Observatori Metropolitŕ de l'Habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00299/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00300/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00301/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Raya, catedrŕtic del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d'Economia i Empresa, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00302/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jesús Albert Magallón i Mora, representant del Sindicat Llogateres del Penedčs, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00303/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagčs, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposta d'audičncia en pončncia de Glňria Rubio Casas, ex regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 352-00304/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagčs, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergčncia habitacional (Tram. 202-00005/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Nomenament, si escau, de la pončncia

  (Text presentat: BOPC, 63, 5)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials sobre les mesures adoptades per al garantiment dels drets bŕsics dels infants i llurs famílies durant el període de les vacances escolars (Tram. 354-00029/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i Esperança, davant la Comissió de Drets Socials perquč informi sobre el balanç de les actuacions del telčfon de l'esperança i el de prevenció del suďcidi (Tram. 356-00075/13)

  Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pacte catalŕ contra la pobresa infantil (Tram. 250-00024/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 21; esmenes: BOPC, 84, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la creació d'un registre de persones en situació de soledat no desitjada (Tram. 250-00042/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 42; esmenes: BOPC, 84, 12)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als centres residencials i la reducció de les llistes d'espera (Tram. 250-00043/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 44; esmenes: BOPC, 84, 13)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residčncia i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa (Tram. 250-00044/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montańa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 46; esmenes: BOPC, 84, 14)