Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 14 de juliol de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant corresponent al 2020 (Tram. 360-00035/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 757, )

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges titulat "Els drets d'infants i adolescents: centre d'atenció en les separacions conflictives" (Tram. 360-00036/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 771, 42)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Drets Socials perquè exposi l'informe "Leyes que protejan a las persones mayores" (Tram. 356-00018/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.