Comissió de Drets Socials

Dia:
Divendres, 2 de juliol de 2021
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00011/13)

    Violant Cervera i Gòdia, Consellera del Departament de Drets Socials

    Sessió informativa.