Comissió d'Acció Climàtica

Dia:
Dimecres, 14 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident o de la vicepresidenta de la Comissió. (Tram. 410-00009/13)

  .

 • 2

  Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni (Tram. 250-00071/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 35, 10; esmenes: BOPC, 79, )

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre l'impacte del projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d'acció climàtica (Tram. 356-00011/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el desplegament de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la lluita contra l'emergència climàtica (Tram. 356-00012/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la presidència de Port de Barcelona davant la comissió que correspongui perquè informi sobre les mesures previstes per a reduir les emissions associades al port de Barcelona (Tram. 356-00013/13)

  Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00038/13)

  Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l'empresa IQOXE (Tram. 354-00003/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la comissió que correspongui perquè expliqui l'informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l'empresa IQOXE (Tram. 356-00003/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.