Comissió d'Acció Climàtica

Dia:
Dijous, 1 de juliol de 2021
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Acció Climàtica i de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00004/13)

    Teresa Jordà i Roura, Consellera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

    Sessió informativa.