Comissió de Recerca i Universitats

Dia:
Dimarts, 6 de juny de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Vallory, director general del Barcelona Institute of Science and Technology, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi els seus objectius i pla de treball al capdavant de l'entitat (Tram. 356-00919/13)

  Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè presenti l'avaluació del Pla de doctorats industrials (Tram. 356-00920/13)

  Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Amat i Salas, rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre el motiu pel qual la Universitat Pompeu Fabra empara el professor Hèctor López Bofill (Tram. 356-00926/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els resultats obtinguts per l'Agència en el compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (Tram. 356-00933/13)

  Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè presenti els resultats obtinguts pel comitè del Registre Europeu d'Agències de Qualitat Universitària (EQAR) (Tram. 356-00937/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre l'increment del finançament de la Fundació per a adaptar-se a la nova organització de l'Administració de la Generalitat i als objectius i eixos del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (Tram. 356-00990/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director executiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre el contracte programa entre el Departament de Recerca i Universitats i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per al període 2022-2025 (Tram. 356-00991/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la situació de la llengua catalana a la universitat (Tram. 356-01064/13)

  Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació de la representació estudiantil a les universitats (Tram. 356-01109/13)

  Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana de la Xarxa Vives d'Universitats davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre les al·legacions i la situació de la comunitat universitària amb relació als decrets de desplegament de la Llei orgànica del sistema universitari que deixen de considerar els estudis de filologia catalana com un àmbit de coneixement (Tram. 356-01236/13)

  Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el conseller de Recerca i Universitats sobre els objectius i el pla de treball del seu departament (Tram. 354-00170/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el conseller de Recerca i Universitats sobre les línies d'actuació del seu departament (Tram. 354-00179/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el conseller de Recerca i Universitats sobre les línies de treball del seu departament (Tram. 354-00200/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el conseller de Recerca i Universitats sobre els criteris per a finançar les activitats de les universitats i els centres de recerca i si depenen del percentatge de classes que es fan en català (Tram. 354-00227/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del principi de no-discriminació a les proves d'accés a la universitat (Tram. 250-00762/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 17)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el benestar emocional a les universitats i als centres de recerca (Tram. 250-00940/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 469, 41; esmenes: BOPC, 510, 7)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la promoció de la recerca i la innovació en matèria sanitària (Tram. 250-00975/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 7; esmenes: BOPC, 589, 8)

 • 18

  Proposta de resolució sobre les dones i la ciència (Tram. 250-01017/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 524, 28; esmenes: BOPC, 589, 9)