Comissió de Recerca i Universitats

Dia:
Dimarts, 9 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00084/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'equiparació dels preus públics universitaris (Tram. 250-00185/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 52)

 • 3

  Proposta de resolució de suport a la lliure elecció de l'idioma per part dels alumnes que fan les proves d'accés a la universitat (Tram. 250-00283/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 34)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre les relacions del Govern amb les entitats que defensen el bilingüisme en el sistema educatiu (Tram. 354-00041/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre les seves declaracions amb relació a l'Associació per una Escola Bilingüe a Catalunya i sobre les mesures previstes per a garantir el dret dels alumnes que fan les proves d'accés a la universitat a triar la llengua (Tram. 354-00042/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre l'atac violent a membres de l'associació S'Ha Acabat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 354-00053/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre els atacs als integrants de l'associació S'Ha Acabat! - Joves per la Defensa de la Constitució, a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 354-00054/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre els incidents que es van produir el 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 354-00056/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00083/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00085/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00086/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00087/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00088/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00089/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 356-00090/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació del sistema universitari i les línies de treball (Tram. 356-00106/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació de la recerca i les línies de treball (Tram. 356-00107/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació del programa i els reptes de futur (Tram. 356-00108/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació per una Escola Bilingüe a Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre les mesures que vol emprendre per a garantir els drets lingüístics dels alumnes de tots els nivells educatius (Tram. 356-00184/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Crespo Artiaga, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre una piulada de caràcter polític d'una vicerectora d'aquesta universitat (Tram. 356-00188/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center, davant de la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre el projecte eProcessor (Tram. 356-00204/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Marta Junqué Surià, co-coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society davant de la Comissió de Recerca i Universitats, perquè informi sobre els treballs del Congrés Mundial de Recerca en Usos del Temps (Tram. 356-00206/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre l'atac violent a membres de l'associació S'Ha Acabat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00230/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Lafuente Sancho davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els atacs a l'estand de l'associació S'Ha Acabat emplaçat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00231/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els incidents que es van produir el 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00233/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l'associació d'estudiants S'ha acabat (Tram. 356-00252/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Crespo Artiaga, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l'associació d'estudiants S'ha acabat (Tram. 356-00253/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Amat i Salas, rector de la Universitat Pompeu Fabra , davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l'associació d'estudiants S'ha acabat (Tram. 356-00254/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Quim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Girona, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l'associació d'estudiants S'ha acabat (Tram. 356-00255/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de Maria José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l'associació d'estudiants S'ha acabat (Tram. 356-00256/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d'octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l'associació d'estudiants S'ha acabat (Tram. 356-00257/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la universitat (Tram. 357-00109/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Compareixença.

Nota: NOTA: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del rector de la Universitat de Barcelona perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat com a punt número 2 de la convocatòria.