Comissió de Recerca i Universitats

Dia:
Dimarts, 13 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament) (Tram. 410-00008/13)

  Junta de Portaveus

  .

 • 2

  Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional de les universitats públiques catalanes (Tram. 250-00004/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluńa; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluńa; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluńa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 19, 4)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la secretŕria general del Departament de Recerca i Universitats davant la Comissió de Recerca i Universitats perquč informi sobre els objectius i les línies estratčgiques del departament (Tram. 356-00030/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluńa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

  • 4.1

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'entitat promotora de la iniciativa legislativa popular per a la modificació de la Llei d'universitats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00026/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.2

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la plataforma ILP Universitats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00103/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.3

   Proposta d'audičncia en pončncia del president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00027/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.4

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00060/13)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.5

   Proposta d'audičncia en pončncia del president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00082/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.6

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00088/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.7

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00106/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.8

   Proposta d'audičncia en pončncia del vicepresident de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00083/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.9

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Observatori del Sistema Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00028/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.10

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00061/13)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.11

   Proposta d'audičncia en pončncia de Vera Sacristán, professora de matemŕtica aplicada de la Universitat Politčcnica de Catalunya i directora de l'Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00081/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.12

   Proposta d'audičncia en pončncia de Vera Sacristán, directora de l'Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00099/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.13

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00029/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.14

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00058/13)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.15

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00084/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.16

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00089/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.17

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Coneixement i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00030/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.18

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juan Hernández Armenteros, professor i investigador expert en finançament del sistema universitari i editor del blog Universidad, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'Universitats de Catalunya (Tram. 352-00031/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.19

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Antonio Pérez García, professor i investigador expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00032/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.20

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Coordinadora de Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00059/13)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.21

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00062/13)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.22

   Proposta d'audičncia en pončncia de Germŕ Bel, catedrŕtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00077/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.23

   Proposta d'audičncia en pončncia de Núria Bosch, catedrŕtica d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00078/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.24

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00079/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.25

   Proposta d'audičncia en pončncia de José García Montalvo, catedrŕtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00080/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.26

   Proposta d'audičncia en pončncia de José García Montalvo, catedrŕtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00092/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.27

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00085/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.28

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00090/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.29

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00086/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.30

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Joventut Nacionalista de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00087/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.31

   Proposta d'audičncia en pončncia de Gemma Espigares i Tribó, professora associada de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00091/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.32

   Proposta d'audičncia en pončncia de Francesc Xavier Domčnech Sampere, professor del Departament d'Histňria Moderna i Contemporŕnia de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00093/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00094/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.34

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00104/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.35

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Jovent Republicŕ amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00095/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.36

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de La Pública a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00096/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.37

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Sindicat d'Estudiants dels Paďsos Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00097/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.38

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Sindicat d'Estudiants dels Paďsos Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00105/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.39

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Fem-la Pública amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00098/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.40

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00100/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.41

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·lectiu de Doctorands en Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00101/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.42

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Associats Reclamants de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00102/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.43

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Secció Sindical d'Universitats de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00107/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.44

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Secció Sindical d'Universitats de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00108/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.45

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Secció Sindical d'Universitats de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-00109/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 202-00035/12)

  Nomenament de la Pončncia

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 240, 79)