Comissió de Recerca i Universitats

Dia:
Dijous, 1 de juliol de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00002/13)

    Gemma Geis i Carreras, Consellera del Departament de Recerca i Universitats

    Sessió informativa.