Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Dia:
Dimecres, 30 de juny de 2021
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació amb la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00006/13)

    Victòria Alsina i Burgués, Consellera del Departament d'Acció Exterior i Transparència

    Sessió informativa.