Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 8 de maig de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Polítiques Públiques LGTBI+ davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 357-00748/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'associació Creación Positiva davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a explicar el projecte "Acollides feministes: transformem juntes" (Tram. 357-00836/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'un directori de serveis per a les dones (Tram. 250-00920/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 464, 19)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'endometriosi (Tram. 250-00939/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ester Vallès Pelay, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 469, 40; esmenes: BOPC, 510, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple (Tram. 250-00974/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ester Vallès Pelay, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 6; esmenes: BOPC, 559, 21)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'un servei d'intervenció especialitzada a les comarques interiors de Girona (Tram. 250-00993/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mónica Ríos García, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 9; esmenes: BOPC, 559, 22)

 • 7

  Modificació de l'acord respecte al tràmit d'audiència relatiu a la ponència de la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

  • 7.1

   Compareixença d'una representació de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00683/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.2

   Compareixença d'una representació de Gaylespol ? Associació de Policies LGTBI+ amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00684/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.3

   Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00685/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.4

   Compareixença d'una representació de Chrysallis - Associació de Famílies d'Infància i Adolescència Trans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00686/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.5

   Compareixença d'una representació d'Entenem Santa Coloma LGTBI amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00687/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.6

   Compareixença d'una representació de Crida LGBTI amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00689/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.7

   Compareixença d'una representació del Casal Lambda amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00690/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.8

   Compareixença d'una representació de l'Espai LGTBI de Girona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00691/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.9

   Compareixença d'una representació del Taller d'Intervencions Crítiques, Transfeministes i Antiracistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00694/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.10

   Compareixença d'una representació de Panteres Grogues amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00695/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.11

   Compareixença d'una representació de l'Associació Colors de Ponent amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00696/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.12

   Compareixença de Fina Campàs, representant d'Acció Trans, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00697/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.13

   Compareixença d'una representació del col·lectiu H2O amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00700/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.14

   Compareixença d'una representació de Trans*Baixpower amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00702/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.15

   Compareixença del regidor de Polítiques LGTBI de Ripollet amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00706/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.16

   Compareixença d'una representació de la Secció de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00713/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.17

   Compareixença de Jose Antonio Langarita, professor de Treball Social de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00714/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.18

   Compareixença de Ricardo Fernando de la Rosa Fernández, advocat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00720/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

  • 7.19

   Compareixença de Laia Serra, advocada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00721/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Trasllat a aportació per escrit

 • 8

  Acord de finalització dels treballs de la Ponència i previsió de calendari del període d'esmenes a l'articulat relatius a la ponència de la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

  • 8.1

   Compareixença de Sandra Vilaseca, representant de Generem!, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00693/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Decaïment

  • 8.2

   Compareixença de la regidora d'Igualtat, Feminismes i LGTBIQ de l'Ajuntament de Montcada i Reixac amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00704/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Decaïment

  • 8.3

   Compareixença d'Ana Belén Farrero Rua, fiscal delegada de Tarragona contra els delictes d'odi i discriminació, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00711/13)

   Comissió d'Igualtat i Feminismes

   Decaïment

 • 9

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 353-00682/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Trasllat a aportació per escrit

 • 10

  Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 202-00026/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Tinguda de les compareixences

  (Text presentat: BOPC, 163, 3)