Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 18 de juliol de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre l'ocupació de les dones (Tram. 357-00057/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'associació "50 a 50 Lideratge Compartit" davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre l'emprenedoria de les dones (Tram. 357-00058/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina (Tram. 250-00502/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 42; esmenes: BOPC, 280, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el dol perinatal i neonatal (Tram. 250-00503/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 43; esmenes: BOPC, 280, 19)

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 202-00026/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Acord de la comissió sobre les compareixences

  (Text presentat: BOPC, 163, 3)

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 202-00026/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 163, 3)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Encarna Bodelón González, directora del Grup de Recerca Antígona, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la posició del Grup de Recerca Antígona amb relació a l'abolició de la prostitució (Tram. 356-00758/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat Organització de Treballadores Sexuals i del col·lectiu Putes Indignades davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informin sobre l'afectació de l'abolició de la prostitució en la vida de les prostitutes (Tram. 356-00759/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·lectiu Punt 6 davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'estudi "Dones i persones no binàries en bici" (Tram. 356-00760/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Públiques LGBTI+ davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les activitats de la Direcció General (Tram. 356-00764/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Poca, president del comitè organitzador del Pride Barcelona 2022, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el Pride i el seu sentit en el si del moviment LGTBI (Tram. 356-00746/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.