Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 30 de maig de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Laura Medina Perucha, investigadora del projecte de recerca Equitat i salut menstrual i membre de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a presentar l'informe "Estudi i salut menstrual durant la Covid-19" (Tram. 357-00268/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Anna Berenguera Ossó, membre de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a presentar l'informe "Estudi i salut menstrual durant la Covid-19" (Tram. 357-00269/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 250-00457/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 15; esmenes: BOPC, 257, 41)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el climateri (Tram. 250-00501/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 41; esmenes: BOPC, 280, 18)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta d'Acció Trans, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè exposi el seu punt de vista sobre l'LGBTI-fòbia (Tram. 356-00650/13)

  Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Juana Gallego Ayala, professora i escriptora, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el boicot que ha patit a les classes del màster que imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00606/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Mohamed Douhri davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació del Rif i les peticions d'asil (Tram. 356-00668/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Abdelmouhsine El Farissi davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació del Rif i les peticions d'asil (Tram. 356-00669/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb les conselleres de Drets Socials i d'Igualtat i Feminismes sobre les actuacions d'aquests departaments per a fer complir la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta de departaments i a les entitats subvencionades (Tram. 354-00120/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Chakir el Homrani Lesfar, exconseller de Treball, Afers Socials i Famílies, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les actuacions del departament que dirigia per a fer complir la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta de departaments i entitats subvencionades (Tram. 356-00689/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.