Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 2 de maig de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre els canvis en l'estructura de l'Institut (Tram. 357-00140/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 250-00457/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 15; esmenes: BOPC, 257, 41)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors i de víctimes de matrimonis forçats (Tram. 250-00480/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 53)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la supressió de l'Observatori de la Igualtat de Gènere (Tram. 250-00535/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 42)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Juana Gallego Ayala, professora i escriptora, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el boicot que ha patit a les classes del màster que imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00606/13)

  Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.