Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 28 de març de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Helena Vicente i Salazar, presidenta de l'Associació de Mares de Famílies Monomarentals, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre la situació de les mares de famílies monoparentals femenines i la conciliació de la vida personal i laboral (Tram. 357-00139/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'Observatori de la Igualtat de Gènere (Tram. 250-00410/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 187, 22; esmenes: BOPC, 227, 18)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el greuge sofert per les dones durant el franquisme (Tram. 250-00444/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 43)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Las Locas del Muelle davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la seva activitat i sobre els efectes de l'ús del mètode anticonceptiu Essure (Tram. 356-00555/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, presidenta de la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d'abolir la prostitució (Tram. 356-00575/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en representació de Catalunya Abolicionista, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d'abolir la prostitució (Tram. 356-00576/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Stop Trata davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d'abolir la prostitució (Tram. 356-00577/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.