Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 8 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Igualtat i Feminismes (Tram. 410-00005/13)

  Junta de Portaveus

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta

 • 2

  Proposta de resolució de rebuig al recurs interposat pel Partit Popular contra la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 250-00154/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 42)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i les violències LGBTI-fòbiques (Tram. 250-00196/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 69; esmenes: BOPC, 147, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'exclusió del llenguatge inclusiu dels documents oficials de l'Administració autonòmica (Tram. 250-00184/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 49)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència de gènere en dones grans (Tram. 250-00219/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 91, 32; esmenes: BOPC, 141, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones víctimes de violència de gènere (Tram. 250-00237/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 71; esmenes: BOPC, 141, 8)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment integral en els casos de violència de gènere (Tram. 250-00238/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 72; esmenes: BOPC, 141, 9)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per violència de gènere (Tram. 250-00256/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 103, 81; esmenes: BOPC, 141, 9)