Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dimarts, 6 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Victòria Prada Pérez, tècnica d'Igualtat del Parlament, davant la Comissió d'igualtat i Feminismes perquè presenti el Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023 (Tram. 356-00055/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre les agressions homòfobes del 29 i el 30 de maig de 2021 a Barcelona i la resta de denúncies per LGBTI-fòbia del primer trimestre d'any (Tram. 354-00004/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre els objectius i el pla de treball del departament (Tram. 354-00012/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Igualtat en funcions davant de la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi de l'activitat de l'Àrea d'Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Transgènere i Bisexuals en la dotzena legislatura (Tram. 356-00015/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè exposi l'Informe de l'Observatori contra l'Homofòbia de l'estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya 2020 (Tram. 356-00020/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert, en representació de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el dret a l'avortament durant l'estat d'alarma (Tram. 356-00026/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè exposi els objectius i la tasca d'aquestes entitats (Tram. 356-00027/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de l'entitat "On són les dones", davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè presenti l'informe "ReRecomptem" (Tram. 356-00028/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00039/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença de Victòria Prada Pérez, tècnica d'Igualtat del Parlament, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a presentar el Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023 (Tram. 357-00006/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

Nota: NOTA: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença que consta al punt 1 de l'ordre del dia..