Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dimecres, 30 de juny de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00005/13)

    Tània Verge Mestre, Consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes

    Sessió informativa.