Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Divendres, 11 de juny de 2021
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Igualtat i Feminismes (Tram. 410-00005/13)

  Junta de Portaveus

  Constitució de la Comissió.

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.