Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del compliment de la Moció 176/XIV, sobre les polítiques d'ocupació (Tram. 390-00176/13)

  Ple del Parlament

  Control del compliment

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Treball amb el conseller d'Empresa i Treball sobre l'aplicació de la llei pel que fa al Fons de Transició Nuclear (Tram. 355-00130/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Sessió informativa.

 • 3

  Compareixença del secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar sobre la situació dels treballs del Consell de Relacions Laborals amb relació a l'abordatge del salari mínim de referència català (Tram. 357-00994/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.