Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 16 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Toni Mora, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar de la situació del treball i el teixit econòmic (Tram. 357-00250/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prevenció de riscos laborals i la millora de la salut en el treball (Tram. 250-00568/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 94; esmenes: BOPC, 316, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques (Tram. 250-00585/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 283, 109)