Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 9 de desembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar sobre la situació del sector turístic (Tram. 357-00103/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball (Tram. 250-00204/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 79, 90)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari comercial dels establiments situats en municipis turístics fins a dos quarts d'una de la matinada (Tram. 250-00240/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 74)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 250-00241/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 75)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el pagament de cuidadors a les llars d'infants d'empreses (Tram. 250-00253/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 77)