Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 28 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar sobre el balanç del 2021 del sector turístic (Tram. 357-00076/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre el seu nomenament i les activitats de l'òrgan (Tram. 356-00193/13)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas, en representació del Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre la situació de les empreses d'oci nocturn i les propostes per a redreçar l'estat del sector (Tram. 356-00195/13)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del responsable de la Inspecció de Treball d'elaborar l'informe sobre l'accident de l'empresa Iqoxe, de Tarragona, davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre el contingut d'aquest informe (Tram. 356-00205/13)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Autònoms Egarencs davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre les condicions de l'activitat econòmica a Terrassa i al Vallès Occidental (Tram. 356-00216/13)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre la situació del sector turístic (Tram. 356-00264/13)

  Joan Canadell i Bruguera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Treball amb el conseller d'Empresa i Treball sobre les conseqüències en el mercat laboral de la manca de places de formació professional el curs 2021-2022 (Tram. 354-00051/13)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i els territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis (Tram. 250-00166/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 68, 50)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques (Tram. 250-00183/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 47)