Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 15 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora de Serveis del Departament d'Empresa i Treball davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00035/13)

  Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00036/13)

  Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament d'Empresa i Treball davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00037/13)

  Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de treballadors de les sis empreses subcontractades de Nissan davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre l'impacte del tancament de Nissan en aquestes empreses (Tram. 356-00050/13)

  Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Joan Canadell i Bruguera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'una planta de bateries elèctriques (Tram. 250-00002/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 12, 3)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la signatura dels convenis per a posar en marxa els ajuts directes als autònoms i les empreses afectats per la Covid-19 (Tram. 250-00021/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 24, 18)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les mesures per al rellançament del sector del lleure nocturn (Tram. 250-00093/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 42, 19)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Bic Graphic (Tram. 250-00096/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 42, 22; esmenes: BOPC, 79, 72)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el comerç (Tram. 250-00119/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 29; esmenes: BOPC, 79, 77)

 • 10

  Compareixença d'una representació de treballadors de les sis empreses subcontractades de Nissan davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar sobre l'impacte del tancament de Nissan en aquestes empreses (Tram. 357-00022/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.

Nota: En cas que s'aprovi la sol·licitud de compareixença d'una representació de treballadors de les sis empreses subcontractades de Nissan davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre l'impacte del tancament de Nissan en aquestes empreses, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar la compareixença.