Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dilluns, 28 de juny de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Treball amb el conseller d'Empresa i Treball sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00008/13)

    Roger Torrent Ramió, Conseller del Departament d'Empresa i Treball

    Sessió informativa.