Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 27 de juliol de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l'accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022 (Tram. 357-00639/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l'accident ferroviari de la línia Llobregat-Anoia del 16 de maig de 2022 (Tram. 357-00640/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Corominas, de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti l'informe de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00756/13)

  Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·lectiu Punt 6 davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti la guia "Mobilitat quotidiana amb perspectiva de gènere" (Tram. 356-00769/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consorci Viari de la Catalunya Central davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les principals necessitats en matèria d'infraestructures i mobilitat de la Catalunya Central (Tram. 356-00775/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta de desenvolupament per a la zona del Baix Besòs (Tram. 356-00776/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.