Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 22 de desembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 357-00066/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Pimec davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 357-00069/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 357-00067/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 357-00068/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els hospitals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes (Tram. 250-00157/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 45; esmenes: BOPC, 96, 19)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la creació del conservatori del litoral de Catalunya (Tram. 250-00303/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 68; esmenes: BOPC, 147, 10)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines (Tram. 250-00313/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 121, 74; esmenes: BOPC, 161, 10)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb relació al procediment del cas del 3% (Tram. 356-00299/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena Betriu, president d'Aena, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00305/13)

  Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del president de la Diputació de Lleida davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les necessitats de mobilitat a les comarques de Ponent (Tram. 356-00315/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Dolores Alfonso Cano, presidenta de l'Associació de Veïns del Bosc d'en Vilaró, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la problemàtica de les urbanitzacions en procés de regularització urbanística (Tram. 356-00331/13)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l'elaboració de la llei de la muntanya (Tram. 356-00349/13)

  Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.