Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 23 de juny de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00001/13)

    Jordi Puigneró i Ferrer, Conseller del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori

    Sessió informativa.