Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

Dia:
Divendres, 30 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 394-00004/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Ampliació del pla de treball.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Kellys Unión Cataluña davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-01103/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Sindillar davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-01114/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de la subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-01135/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de Top Manta, Associació de Venedors Ambulants de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-01136/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

Nota: * Si s' s'escau la presidenta de la Comissió proposarà l'ampliació de l'ordre del dia en el sentit de substanciar:
- Com a punt número 3 de l'ordre del dia la compareixença d'una representació d'Educació Manteros, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.
- Com a punt número 4 de l'ordre del dia la compareixença de Susana Diaz Martínez, Subdirectora General de Polítiques Actives d'Ocupació