Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

Dia:
Divendres, 15 de juliol de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00624/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Albert Sales,investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i professor associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00670/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de la secretaria d'Habitatge i Inclusió Social davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00671/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00625/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.