Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

Dia:
Divendres, 20 de maig de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya (Tram. 357-00348/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya (Tram. 357-00349/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Salima Jirari, consultora especialitzada en diversitat de projectes audiovisuals i membre de la junta de Dones Visuals, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00483/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Lucía Mbomio, periodista i escriptora afrodescendent, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00420/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.