Ponència: Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana

Dia:
Dimarts, 3 de novembre de 2020
Hora:
16:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 353-01054/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 353-01055/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.