Ponència: Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya

Dia:
Divendres, 13 de novembre de 2020
Hora:
09:45h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de SOS Bebès Robats Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 353-01051/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 353-01050/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.