Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

Dia:
Dimarts, 3 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, per a informar sobre l'assistència a les víctimes de violència masclista (Tram. 357-00869/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Aurora Martín, representant de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre l'atenció i el tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en la infantesa (Tram. 357-00870/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents contra els discursos transfòbics i excloents (Tram. 250-01357/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 633, 51)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la integració de l'Administració autonòmica de Catalunya en el Sistema de Seguiment Integral en els Casos de Violència de Gènere, Sistema VioGén (Tram. 250-01367/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 633, 63; esmenes: BOPC, 664, 6)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'igualtat per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-01421/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 655, 35; esmenes: BOPC, 699, 5)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'augment de l'LGTBI-fòbia a Catalunya (Tram. 354-00347/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona 1 de Barcelona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el funcionament de les unitats de valoració integral forense i les necessitats dels jutjats de violència sobre la dona (Tram. 356-00864/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Aitana Giralt, presidenta de Dones a Escena, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'acompanyament a les víctimes d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida (Tram. 356-00872/12)

  Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Adoratrius SicarCat davant la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes perquè presenti l'informe "#TambienEsTrata: document d'anàlisi i incidència política, octubre 2020" (Tram. 356-00909/12)

  Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.