Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

Dia:
Dimarts, 9 de novembre de 2021
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència del president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00002/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència del vicepresident de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00003/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Coneixement i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00006/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Oriol Escardíbul, expert en temes universitaris, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00013/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Gemma Espigares i Tribó, professora associada de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00018/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00025/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de l'entitat promotora de la iniciativa legislativa popular per a la modificació de la Llei d'universitats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00001/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Substanciació.