Ponència: Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

Dia:
Dilluns, 9 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-00992/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Professionals Autònoms i Empreses amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01009/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01014/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.